Pravilo privatnosti

Izjava o zaštiti podataka i privatnosti na internetskim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Petrinja
Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama www.crvenikrizpetrinja.hr (u nastavku: internetska stranica).

Korištenjem ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanih u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačića Vašem uređaju.

Voditelj obrade osobnih podataka je:

Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja

Turkulinova 7

44250 Petrinja

Telefon: 044/815 327

e-mail: [email protected]

Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja obvezuje se pružati zaštitu osobnih podataka, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obveza i usluga.

Putem internetske stranice moguće je prikupljanje Vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime te adresa e-pošte.

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije.

Gradsko društvo prikuplja podatke o Vašem računalu koristeći Google Analytics servis. Ovi podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica.

Prikupljene podatke Gradsko društvo obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja internetske stranice i pružanje željenih usluga.

Ovim Vas Gradsko društvo informira da imate:

– pravo na pristup svim danim podacima,

– pravo na njihov ispravak i dopunu,

– pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka

– pravo na prijenos podataka drugom Voditelju,

– pravo na opoziv danih privola,

– pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u kojem će slučaju voditelj obrade obrisati podatke osim u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade u skladu s propisima.

Ako za to imate pravni temelj, možete se žaliti na način obrade svojih osobnih podataka i zatražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše podatke ili se možete obratiti izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

GOOGLE ANALYTICS

Na internetskoj stranici Gradskog društva koristimo Google Analytics kako bi prikupili anonimne informacije o broju posjeta i najpopularnijim objavama. Usluga internetske analitike, među ostalim, je da prikuplja podatke o internetskoj stranici s koje je posjetitelj došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Internetska analitika koristi se za optimizaciju internetske stranice.

Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na internetskoj stranici Gradskog društva.

Posjetitelj se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje internetske stranice Gradskog društva. Kako bi to ostvario, korisnik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti internetskoj stranici od strane posjetitelja ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

Čuvanje podataka

Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Uvjeti i izmjene

Gradsko društvo Crvenog križa Petrinja pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske stranice te Izjave o zaštiti privatnosti na internetskoj stranici Gradskog društva u bilo kojem trenutku.